Dar našich rodín

By , 26. decembra 2021 10:20

Jednou z diskutovaných tém a môžeme povedať aj ťažko skúšaných v našej spoločnosti je RODINA. Je tu rôznosť pohľadov na ňu. Ona je darom a podstatou nášho života, ale i vianočných sviatkov, ktoré prežívame. Rodina mala a vždy bude mať v Božom pláne dôležité miesto. Svätý Ján Pavol II. v príhovoroch o rodine často zdôrazňoval: ,,Rodina staň sa tým, čím si. Ona je jedno z najvzácnejších povolaní a osud našich generácii po nás bude závisieť od našich rodín.“

Ako sa dnes pozerá na rodinu? Vidíme často pokrivený obraz o našich rodinách. Vidíme mnoho rodín v krízach, nepokojoch, nešťastí a smútku. Veľa z nich je rozbitých pre rôzne okolnosti, situácie a životné skúšky. Je tu veľká potreba a dôležitosť objaviť v našich rodinách: dar, bohatstvo, hodnotu a krásu.

Počas vianočných sviatkov slávime sviatok Svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Práve Svätá rodina je vzorom a príkladom pre všetky naše rodiny. Nebojme sa ju prosiť, vkladať jej naše radosti, ale i starosti života. Kto nás lepšie pochopí, ako Ježiš, Mária a Jozef? Uvedomme si, že je veľmi potrebné chrániť dar našich rodín. Počas sviatkov trávime veľa času spolu v našich rodinách a navzájom sa stretávame. Nech je to pre nás požehnaný čas plný našej vzájomnej blízkosti, nehy a lásky. Buďme spolu, modlime sa, slúžme si navzájom, obdarujme sa navzájom láskou a dobrotou. Iba vzájomným darovaním sa stávame šťastnými. Chceme darovať seba a byť obdarovaní.

Milovať rodinu znamená vedieť si vážiť jej hodnoty. Prosme Svätú rodinu, aby nám pomáhala chrániť si dar našich rodín. Zvolávajme Božie požehnanie na každú rodinu, aby vo všetkých búrkach a zápasoch vždy obstála a nikdy v našich rodinách nezavládol duch rozdelenia. Nech sa naše rodiny naplnia Božím pokojom a láskou, lebo sú najvzácnejším povolaním na svete.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláš