Svätý Ján Pavol II.: Modlitba za rodinu

By , 26. decembra 2021 10:35

MODLITBA ZA RODINU
(Ján Pavol II.)

Pane, Ty Si otcom
každej rodiny na Zemi
Ty si otcom všetkých ľudí.

Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom
a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom Tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu
svätyňou lásky a života,
lebo len Ty si opravdivá Láska a Život.

Daj, aby Tvoja milosť
sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky
pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.

Daj, aby mladí ľudia našli v rodine
pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť
a pre rast v pravde a láske.

Daj, aby sa láska,
posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.

Na príhovor Svätej rodiny
daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny
priniesla svoje ovocie.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý je Cesta, Pravda a Život
po všetky veky vekov.

Amen.

 

Panna Mária, svätý Ján Pavol II. orodujte za nás a za naše rodiny.