Začať s Ježišom a Pannou Máriou

By , 2. januára 2022 10:47

Vstúpili sme do nového kalendárneho roka 2022. Čo nám prinesie tento rok? Otázka, ktorú si položí každý človek. Niektorí berieme život ako ide, iní si povedali posnažím sa byť lepší ako som bol. V tomto roku nás čakajú dôležité životné rozhodnutia, termíny niečoho, čo už nebudeme môcť zmeniť. Každý človek vstupuje s nejakými plánmi, predsavzatiami. Musíme však mať na pamäti, že naše a Božie plány sú odlišné.

Je tu výzva začať Nový rok s Ježišom a Pannou Máriou. Cirkevný rok začíname slávnosťou, prikázaným sviatkom Panny Márie Bohorodičky (1.1.)

V prvom čítaní a žalme sú slová POŽEHNANIA. Boh vyzýva Mojžiša, Árona a jeho synov, aby požehnávali izraelských synov. „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje. Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj.“(Nm 6, 22-27) V žalme: „Bože buď nám milostivý a žehnaj nás.“ Začnime ako kresťania s Božím požehnaním každé naše podujatie, udalosť a všetko, čo príde do nášho života v tomto novom roku. Moji starí rodičia mi stále pripomínali: „Bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania.“ Bez Boha nedokážeme urobiť nič.

Pohľad do nášho života často prezrádza, že nevieme riešiť mnohé situácie, utápame sa v problémoch: ľudských, rodinných, spoločenských a preto je potrebné pozývať Ježiša do nášho života a zvolávať Božie požehnanie. Potrebujeme novú silu, odvahu a nádej do našich životných situácii. To si vyprosujme od Ježiša. My kresťania strácame silu, lebo dávame zo seba všetko, čo vieme, obetujeme sa každý vo svojom povolaní, rodine. Kresťania by nemali byť vlažní, povrchní. Kresťan má byť odvážnym Ježišovým nasledovníkom a skutočným reprezentantom vo svete. Zvlášť vo vyznávaní viery, skutkoch voči Bohu a blížnym. Buďme ľuďmi nádeje. Človek bez tejto čnosti bude upadať do smútku, zmätku, depresie a zúfalstva. Samuel Smiles raz povedal: „Nádej je spoločníčkou sily a matkou úspechu, lebo kto tak silno dúfa, má v sebe dar zázrakov.“ Svätý Ján Pavol II. nám často pripomínal, aby sme boli ľuďmi nádeje a nestratili túto čnosť. Nebojme sa, dôverujme Ježišovi aj v novom roku.

Vstúpme do nového roka 2022 s Božím požehnaním. Buďme my sami darom a požehnaním pre druhých. Zanesme to Božie požehnanie do našich rodín, priateľstiev, vzťahov cez naše sebaobetovanie, lásku, blízkosť, ľudskosť, súcit a pokoru.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši