Stretnutie dvoch sŕdc

By , 18. decembra 2021 20:56

V živote každého človeka zohrávajú veľmi dôležitú úlohu stretnutia. Ide o stretnutia, ktoré sú možno jednorazové. Stretnem človeka raz a viac sa už neuvidíme. Potom sú to stretnutia, ktoré nám zmenia život, alebo zanechajú „pečať“ v našom srdci. Ide o človeka, ľudí, ktorí sú súčasťou našich životov a sme šťastní, že ich máme. Sú pre nás darom a požehnaním. Pohľad do našich životov častokrát prezrádza skutočnosť, že niektoré stretnutia spôsobujú veľkú bolesť a utrpenie. Skoro v každej rodine, našich vzťahoch, priateľstvách vládne nepokoj, alebo rozdelenie. Kto to robí? No predsa my ľudia sami sebe. Sme tu a máme byť darom jeden pre druhého. Potrebujeme sa navzájom. Nedajme si ukradnúť a nezničme dar, ktorý máme od Boha. Vplyvy zla, či nepriateľ našich duší spôsobí nešťastie medzi nami. Toto nie je správny postoj nás kresťanov.

Božie slovo 4. adventnej nedele v roku C nás povzbudzuje ďakovať Bohu za dar našich stretnutí, za dar každého človeka, ktorý vstúpil, alebo vstúpi do nášho života. Je dôležité, aby sme v každom človeku videli Boha, preukázali mu lásku, dobro a blízkosť. Boh nechce od nás veľké veci. Chce, aby sme sa navzájom milovali, žili z daru lásky, boli blízki jemu a ľuďom okolo nás. V tom spočíva aj pravá podstata Vianoc. Nestačí povedať, že Ježiš je niečo minulé, či budúce. On je Boh s nami, tu a teraz v tomto čase, ktorý prežívame, žijeme. Je s nami vo všetkom v dobrom, zlom, i keď sa nám darí či nedarí: pádoch, zlyhaniach, neúspechoch. Istý autor raz povedal: „Ozajstne bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete.“ Krásnym príkladom je nám stretnutie Panny Márie s Alžbetou.

Čo dobre chceme urobiť? Blíži sa nám sviatok Narodenia Pána Ježiša. Budeme počas týchto vianočných sviatkov tráviť čas so svojimi blízkymi, vo svojich rodinách, spoločenstvách, vzťahoch, priateľstvách. Prinesme Boha, skutočné hodnoty, dary, ktoré zmenia naším blížnym život. Zanesme lásku, odpustenie tam, kde je nenávisť, hnev. Panna Mária priniesla svojej príbuznej Alžbete Boha, radosť a lásku. Ten najväčší dar Vianoc má meno Ježiš. Poteší nás určite aj malý darček od našich blížnych.

Hlavne buďme si navzájom darom a požehnaním. V Panne Márii a Alžbete vidíme krásny obraz stretnutia dvoch sŕdc. Srdcia plné lásky, radosti, dobroty, blízkosti a hlavne plné Boha, Božích darov. Nech nám Panna Mária a Alžbeta pomáhajú žiť naše stretnutia týmto spôsobom. Nech každé naše stretnutie nielen počas vianočných sviatkov prinesie do života toho druhého požehnanie, lásku a nech človek, s ktorým sa stretneme odchádza od nás radostný a šťastný.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláš