Dobrá novina – 24. ročník

By , 16. decembra 2018 10:16

Dobrá novina podporuje prácu a iniciatívy miestnych ľudí. Sme presvedčení o tom, že najlepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa z vlastných skúseností.

Projekty financované z Dobrej noviny sú v zásade:

  • určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím)
  • zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv)
  • vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry
  • so silným rozvojovým aspektom a s dlhodobou perspektívou

Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod projektov.

Projektovými partnermi Dobrej noviny sú miestne diecézy, farnosti, rehoľné a misijné spoločenstvá, komunitné a mimovládne organizácie a Pápežské misijné diela na Slovensku. Dobrá novina zásadne nepodporuje jednotlivcov.

V tomto ročníku Dobrej noviny by sme sa s vami radi podelili o skúsenosti a výsledky našej spoločnej práce v Ugande.

Mestečko Nkokonjeru sa nachádza v okrese Buikwe v centrálnej Ugande, v ktorom žije vyše 430 tisíc obyvateľov. V samotnom Nkokonjeru žije 14 tisíc obyvateľov, pričom do miestnej katolíckej farnosti patrí až 45 tisíc veriacich.

Dom prozreteľnosti vedú sestry z kongregácie Malých sestier sv. Františka z Assisi od jeho založenia v roku 1928. Snahou sestier je zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Vďaka neúnavnej práci sestier sa za uplynulý rok podarilo reintegrovať naspäť do rodín 4 deti.

Dnes tu svoj druhý domov nachádza 48 detí s rôznym druhom postihnutia. V areáli centra sa nachádza aj dom pre seniorov, malá farma s hospodárskymi zvieratami a pekáreň. Centrum zamestnáva 2 terapeutov, ktorí sa deťom venujú v novo zrekonštruovanej miestnosti s moderným vybavením. Každý týždeň sem prichádzaú rodičia so svojimi deťmi, aby s nimi cvičili a naučili sa, ako sa o deti so špeciálnymi potrebami starať.

Okrem pravidelných výjazdov za rodinami týchto detí, sestry pozývajú na tzv. pravidelné mobilné kliniky a odborné vyšetrenia odborníkov z partnerských nemocníc. Deti tak nemusia cestovať do vzdialených miest. Vyšetrenia očí, uší či nervového systému tak môžu absolvovať priamo v Nkokonjeru.

Nakoľko je miestna komunita pomerne chudobná, na pokrytie nákladov za poskytnuté služby prispieva len nepatrne, zväčša vo forme naturálií (múkou, obilím, kukuricou či sliepkami).

Okrem Domu prozreteľnosti nazrieme aj do neďalekej dediny Kyabakadde, kde sa organizácia KRUDEP snaží finančne osamostatniť. V roku 2016 sme im z Dobrej noviny podporili výstavbu mlynu na kukurice, vďaka ktorému si dnes dokážu zarobiť dostatok prostriedkov na podporu vzdelávania miestnych detí z chudobných rodín.

Z Kyabakadde sa presunieme na východ Ugandy do mesta Tororo, kde sa miestna kancelária Caritas pustila do podpory podnikateľských nápadov miestnych farských skupín. Tie podporuje prostredníctvom školení, konzultácií a finančnej podpory formou mikrograntov. Vďaka dobre premysleným podnikateľským nápadom a neustálemu sprevádzaniu si finančne prilepšilo viac ako 20 farských skupín.

Povzbudzujúcich príbehov bude tohto roku viacero. Radi by sme takýchto aktívnych ľudí podporovali aj naďalej, aby aj s Vašou pomocou mohli prinášať hojnú úrodu.

Okrem podpory centra v Nkokonjeru podporí Dobrá novina v roku 2019 aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii. Podrobnejšie informácie o ďalších projektoch nájdete na stránke www.dobranovina.sk.

zdroj: dobranovina.sk