Ježiš starostlivý pastier, pri ktorom nič nechýba

By , 18. júla 2021 8:14

Zaiste každý z nás videl na lúke pásť sa ovečky a pri nich starostlivého pastiera povieme ľudovo baču, ktorý starostlivo dohliadal, aby sa ovečkám nič nestalo a boli v bezpečí. Je to povolanie, ktoré súvisí so zodpovednosťou a vyžaduje si čas, obetu. Pastierstvo má svoju dôležitosť i dnes aj keď už možno nie v takom rozsahu ako kedysi. Pastierstvo je odvetvie poľnohospodárstva zaoberajúce sa chovom hospodárskych zvierat pasením na voľnom priestranstve. Dnes sa chcem s Vami zamyslieť a pouvažovať nad duchovným pohľadom spojeným s Ježišom dobrým, starostlivým pastierom, ktorý nás chráni, pomáha nám a pri ktorom nám nič nechýba. Obraz dobrého pastiera Ježiša patrí medzi najkrajšie obrazy zachytené vo Svätom písme.

Vo Svätom písme konkrétne v Jánovom Evanjelia hovorí Ježiš o sebe „Ja som“ napríklad: Ja som svetlo sveta (Jn 8,12), Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,6), Ja som vzkriesenie a život (Jn 11,25), Ja som dobrý pastier (Jn 10,11) a iné. V Božom slove 16. nedele obdobia cez rok máme zachytené v prvom čítaní z knihy proroka Jeremiáša slová o pastieroch, krásny Dávidov žalm Pán je môj pastier (Žalm 23) a v Evanjeliu, že bez Ježiša by sme boli ako ovce bez pastiera.

Obraz Ježiša ako Dobrého pastiera nie je výmyslom ľudovej zbožnosti. Sám Ježiš o sebe povedal „Ja som dobrý pastier“(Jn 10,11). Predstavuje nám, že on je tým, ktorý nás pozná. My máme poznať, počúvať jeho hlas. On je ten, ktorý nás chráni pred zlom a obetuje sa za nás. Čo sa môžeme naučiť od Ježiša dobrého pastiera? Vyzdvihol by som tri vlastnosti.

Prvá vlastnosť je láska pastiera. Dnešný svet bez Ježiša a jeho lásky je smutný, bez radosti a prázdny. Človek bol stvorený z lásky a povolaný k nej. Túžime po láske, túžime byť milovaní. Ježiš nám dáva svoju lásku a čo my ako na ňu odpovieme? „Pán je môj pastier nič mi nechýba“. Z týchto slov vieme povedať, že pri Ježišovi nám nikdy nič chýbať nebude. Podložil by som to myšlienkou sv. Jána Bosca „Kto má Ježiša má všetko.“ Láska je poslaním nás kresťanov. Učme sa od Ježiša a zanesme lásku do našich rodín, vzťahov, priateľstiev.

Druhá vlastnosť je zodpovednosť pastiera. Ježiš miluje všetky ovečky, nás všetkých. Hľadá aj tu zatúlanú a stratenú. Tým ukazuje, že mu záleží na každom z nás a nie sme mu ľahostajní. Buďme aj my zodpovednými ľuďmi. Hlavne nech sa tá zodpovednosť prejaví v duchovnej rovine, aby sme boli zodpovednými kresťanmi a ľudskej rovine napríklad osobný príklad, svedectvo života, vzťahy, stretnutia s druhým človekom.

Tretia vlastnosť je ľudskosť. V spoločnosti ktorej žijeme sa kladie dôraz na moc, postavenie, kariéru, financie a iné. V našich rodinách, vzťahoch, priateľstvách, komunitách, zamestnaní je často chlad, závisť, nenávisť, žiarlivosť, neodpustenie a iné. Iba našou skutočnou láskou a ľudskosťou sa dostaneme bližšie k Bohu i srdcu druhého človeka.

Pane Ježišu dobrý pastier daj, aby sme počúvali tvoj hlas, boli verní v nasledovaní Teba a žili lásku, zodpovednosť a ľudskosť v našich životoch. Nech sú nám istotou, pomocou slová z dnešného žalmu „I keby som mal ísť tmavou dolinou nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“

Autor: Vladimír Bača, kaplán