Kríž stojí, kým svet sa točí

By , 21. apríla 2019 11:33

Uprostred spáleniska a zrúcanín, kríž a oltár zostali neporušené. Obnova Cirkvi, ktorej obrazom je v súčasnosti aj Parížska katedrála, Kristovej nevesty (ktorú jej Ženích chce mať krásnu, bez škvrny a vrásky), nemôže prísť odinakiaľ jedine z obety Jeho vlastného tela, z daru lásky – z Eucharistie, ktorá je ovocím kríža, ktorú my budeme prijímať a žiť; z nej sa rodí a obnovuje Cirkev i svet; z Eucharistie, ktorá nie je len symbolom Krista (ako chrám, podliehajúci rozkladu), ale Kristom samým, ktorý je ten istý včera, dnes a naveky.

Fotografia z Parížskej Notre Dame

Nech Ježišov kríž a oltár, na ktorom sa každodenne sprítomňuje Jeho obeta, sú pre nás prameňom obnovy a nového života!

Požehnané dni, plné Kristovej lásky, pokoja a nádeje, ktoré plynú z jeho smrti a vzkriesenia vám prajú a vyprosujú vaši duchovní otcovia.