Pohár vody

By , 14. apríla 2019 14:41

     Mladý muž príde ku kňazovi a hovorí: „Prosím, Otče, už nebudem chodiť do kostola!“
     Kňaz sa pýta: „Áno? Môžete mi povedať prečo?“
     Mladý muž odpovedá: „Och, otče, tu vidím ženu, ktorá zle hovorí o inej žene, obe hovoria o mužovi, ktorý zle prečítal čítanie, další hovoria o rozdelenom, falošne spievajúcom zbore spevákov, iní o ľuďoch, ktorí si prezerajú svoje správy v mobile počas omše, nehovoriac o ich povýšeneckom a egoistickom správaní mimo kostola…“
     Kňaz odpovedá: „Máte pravdu. Ale skôr, ako definitívne opustíte Cirkev, rád by som, aby ste mi urobili láskavosť: vezmite si pohár vody a trikrát s ním obíďte kostol bez toho, aby ste spadli alebo rozliali vodu v pohári. Potom môžete spokojne opustiť Cirkev.“
     „To je jednoduché!“ zvolá mladý muž.
     Urobil tri kolá s pohárom vody, vrátil sa ku kňazovi a hovorí: „Hotovo, tu máte svoj pohár vody.“
     Kňaz sa muža opýtal: „Keď ste obchádzali kostol s pohárom vody, všimli ste si, že by sa nejaká žena o iných zle vyjadrovala?“
     „Nie.“
     „Videli ste ľudí, ktorí sú ľahostajní voči ostatným v kostole, či v Cirkvi?“
     „Nie.“
     „Pochopili ste prečo ste si nič z toho nevšimli? Pretože ste sa sústredili na pohár vo svojich rukách, aby ste ho nerozbili a nevyliali z neho vodu. Viete… je to podobné aj v našich životoch. Keď sú naše srdcia zamerané na Krista, nemáme čas sledovať chyby druhých. Ten, kto odíde z Cirkvi kvôli chybám iných ľudí, do nej nikdy neprichádzal kvôli Ježišovi.“