Manželia Turanskí: Pomáhame si na ceste do neba (2.)

By , 2. decembra 2019 18:44

Myslíte, že by pomohlo budúcim manželstvám, ak by kresťania pri výbere partnera mysleli viac aj na súlad v prežívaní viery?

Mirko: Neviem, či pomohlo, ale pre kresťana je dôležité, aby vôbec manželia vieru vo svojom manželstve žili. Ak sa skutočne milujú a ich láska je úprimným snažením, čo najviac sa pripodobniť láske Krista k Cirkvi, potom aj rozdielnosť nie je vôbec na škodu.

Maťka: Mnohí si túto skutočnosť neuvedomujú, pretože vieru nepovažujú za dôležitú vo svojom živote. Keby len vedeli, o akú krásu manželstva sa pripravujú a ako veľmi sa ochudobňujú… Je to tzv. „manželský trojuholník“ (jediný povolený) – JA a MANŽEL sme dole, BOH je na vrchole – čím viac sa približujeme k Bohu, tým viac sa približujeme aj k sebe. Čím viac sme bližšie k Bohu a sebe, tým viac cítime Božiu lásku v nás. Je to krásna Božia matematika.

Aj v tejto oblasti môže veľa napomôcť predmanželská príprava. Čo ale vnímate vy vo formácii budúcich manželov ako najväčšiu výzvu?

Mirko: Výziev je veľa. Osobne ju vidím v úlohe čo najlepšie sa priblížiť snúbencom a pochopiť ich životné situácie. Iba potom im možno zvestovať radostnú zvesť najvhodnejším spôsobom. Preto budúcich manželov i nás „tímakov“ vkladáme do modlitieb, aby si Pán použil všetko, čo robíme, na dobré a potrebné pre ich budúce manželstvá. A tiež za nás, aby sme boli stále pripravení a ochotní slúžiť.

Maťka: Výzvy naozaj sú a nie je ich málo. V každom kurze prípravy na manželstvo máme iné páry, stretnú sa v ňom rôzne povahy, vierovyznania… Často sú na nás kladené otázky z oblasti viery i samotného žitia manželského povolania a, veru, nie je vždy ľahké nájsť odpoveď. Snúbenci najviac oceňujú našu otvorenosť, úprimnosť a osobné svedectvá. Je dôležité, aby spoznali niekoho, kto im vlastným životom prinesie Božiu lásku a povie im o zázrakoch, ktorými Boh rád obdarúva svoje deti. Niekedy sa nám stáva, že sa nám páry ozvú aj po rokoch, chcú sa stretnúť, porozprávať alebo v niečom poradiť…

Prezradíte nám, ako sa vám otvorila cesta k takejto službe vo farnosti?

Mirko: Vtedajší kaplán bol oslovený touto myšlienkou ponúknuť snúbencom niečo navyše v ich príprave do manželstva. Keďže v nás bola túžba po službe vo farnosti, prijali sme výzvu pridať sa k tímu manželov a usporiadať víkendové snúbenecké kurzy.

Slúžite druhým, ale čo dáva služba vám?

Mirko: Je zaujímavé, že spočiatku som si ani neuvedomoval, ako celý tento kurz obohatí nás samých. Keď sme so snúbencami prechádzali rôznymi témami a diskusiami, zrazu som si uvedomil, čo všetko sa dá v našom manželstve vylepšiť.

Maťka: Mali sme túžbu slúžiť vo farnosti a nakoniec sme zistili, ako veľmi to pomohlo aj nám. Človek si myslí, ako mu je dobre, ako vie ľúbiť – to však nestačí… Láska musí stále rásť a v manželstve sa o to obaja musíme neustále snažiť. Práve cez slová prednášajúcich na kurze nám to opäť zarezonovalo. A veru je krásne, keď aj po rokoch manželstva môžeme stále svedčiť o tom, ako veľmi sme spolu šťastní.

… možno tvrdiť, že je služba v Cirkvi, pre farnosť alebo spoločenstvo vhodná pre každý pár?

Mirko: Stretávam sa medzi ľuďmi už aj s istou formou výčitiek – kto čo robí a nerobí vo farnosti. Často však posudzujeme podľa toho, čo viditeľné po nás zostáva. To nie je správne. Je to ako medzi rehoľami. Niektoré slúžia medzi ľuďmi, iné sú kontemplatívne a slúžia modlitbou. Aj farnosť sa pretvára silou modlitieb farníkov.

Čo môže podľa vás služba pre cirkevné spoločenstvo manželom priniesť a čo vziať?

Mirko: Musíme si dať pozor, aby nám služba nevzala čas, ktorý máme venovať svojej vlastnej rodine. Ak si toto dokážeme ustrážiť, potom nám služba môže už iba dávať. Vzorec, ktorý používame v prednáškach snúbencom, sa dá použiť aj v tomto prípade. Na prvom mieste Boh, na druhom mieste manželka a na ďalšom mieste deti. Ak týmto trom v určenom poradí venujete dostatok času a čas, ktorý venujete ostatným ľuďom a činnostiam, je buď váš spoločný rodinný čas alebo ide o menší podiel, potom vaša služba bude požehnanou a prinesie svoje ovocie. Ak vám však časom služba ukrajuje z času stráveného s rodinou, je dôležité vedieť sa tejto služby vzdať.

Maťka: Veru, je dôležité vedieť, akými hodnotami a prioritami žijeme. „Ak je Boh na prvom mieste, potom všetko ostatné je na správnom mieste.“ Nesmieme však zanedbávať rodinu, pretože vtedy by mala celá služba v Cirkvi úplne opačný účinok. Naše deti vedia, že takto slúžime vo farnosti a myslím, že je správne, že vnímajú aj to, že sa vieme rozdať aj cudzím ľuďom a nezištne pomáhať niekomu, koho nepoznáme.

Zdroj: https://zastolom.sk/manzelia-turanski-pomahame-si-na-na-ceste-do-neba/