Milión detí sa modlí ruženec

By , 14. októbra 2018 10:27

Milí priatelia,
všetci zažívame znepokojujúcu politickú situáciu vo svete, ktorá v nás vzbudzuje vážne obavy. Už dávno nejde iba o čisto národné konflikty. Mnohé oblasti sveta sa podobajú súdku s pušným prachom, z ktorého sa ľahko môže vznietiť celosvetový vojenský konflikt.

Čo môžeme urobiť v tejto situácii my kresťania, hoci nezastávame vedúce pozície v politike? Učiteľ Cirkvi svätý Ján Zlatoústy by nám povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not, nás preto rovnako ako po minulé roky pozýva k celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Všetci rodičia, učitelia a vychovávatelia sú pozvaní, aby sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. (alebo v inom vyhovujúcom čase) modlili spolu s deťmi ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Na mnohých miestach sa v tomto čase na polhodinu dokonca preruší vyučovanie. Túto modlitbovú akciu začalo niekoľko dospelých v roku 2005 vo Venezuele, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Týmto spôsobom sa v ten istý deň v októbri – ružencovom mesiaci – zjednotí v modlitbe nie milión, ale niekoľko miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac pritiahli nebo na našu zem. Veď sám Pán povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14).

Ako často sa už potvrdilo, že zvlášť modlitba detí má veľkú moc! Jedným z takýchto príkladov bol aj ohromujúci zázrak, o ktorom sme písali v liste adresovanom deťom. Tento zázrak sa udial na príhovor svätej Márie Alfonzíny Ghatta 14. apríla 1886 v meste Jaffa vo Svätej zemi a je presne podložený výpoveďami očitých svedkov. Dvanásťročná Nousseira Habib spadla pri vyťahovaní vedra s vodou do hlbokej studne. Hoci sa už zdalo, že je všetko stratené, sestra Mária Alfonzína sa začala spolu s ostatnými deťmi úpenlivo modliť ruženec a prosila o záchranu života tohto dievčaťa. Po zázračnej záchrane malej Nousseiry konvertovala celá jej rodina na katolícku vieru a ona sama až do konca života vydávala svedectvo o sile modlitby posvätného ruženca.

Kde neuspelo žiadne ľudské úsilie a námaha, tam vďaka modlitbe ruženca detí a ich učiteľky svätej Márie Alfonzíny zasiahol sám Boh. Dokázali by sme aj my dnes prejaviť rovnakú vieru, akú preukázala táto sestra, a povzbudiť aj naše deti k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete?

Kiežby aj Vám darovala Panna Mária odvahu a nadšenie pre spoluprácu na tejto modlitbovej iniciatíve, ktorá zaiste prinesie ovocie pokoja a jednoty.
 

kardinál Mauro Piacenza
prezident ACN
páter Martin M. Barta
duchovný asistent ACN