Misijná nedeľa

By , 14. októbra 2018 10:45

21. októbra 2018 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín.

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Etiópii. Etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh, ktorý navštívil Slovensko minulý rok na pozvanie Dobrej noviny, zhrnul svoje misijné úsilie takto: „Ako Cirkev stojíme na strane trpiaceho ľudu a snažíme sa ponúknuť mu nádej. Stretnutie s Ježišom Kristom, ako nás to učí evanjelium, nás vedie na ceste k perspektíve, ktorá je naplnená vierou, nádejou a láskou.“ V tomto roku Pápežské misijné diela na Slovensku podporili misie sumou v celkovej hodnote 689 056,43 €. Krajín, do ktorých podpora zo Slovenska smerovala, je sedem: Senegal, Keňa, Rwanda, Uganda, Benin, Togo a Kongo. Celkovo bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov. Úplný prehľad podporených projektov.

Svätý Otec pri príležitosti Misijnej nedele vydal posolstvo, ktorého hlavnou myšlienkou je: Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým.

Plagát na tohtoročnú misijnú nedeľu predstavuje štyroch chlapcov, ktorí sa pravidelne hrávali futbal na ulici blízko školy, kde ako dobrovoľníčka vyučovala ich kamarátov Michaela Pobudová zo Slovenska. „Bolo to v horskom mestečku Maichew v oblasti Tigray na severe Etiópie. Vždy, keď sme už mali po vyučovaní a šla som okolo, snažili sa mňa aj ostatných zapojiť do hry. V momente, keď som vytiahla fotoaparát, mi títo nádejní Ronaldovia vďačne zapózovali,“ spomína.

Misijná nedeľa je výzvou pre každého zobrať vážne Ježišov misijný odkaz: „Iďte a ohlasujte evanjelium všetkým národom…“ a napĺňať ho aj v zmysle slov kardinála Jozefa Tomka: „Jestvuje len jedna misia – Kristova – a my sa na nej môžeme zúčastňovať.“

zdroj: misijnediela.sk