Miluj blížneho ako seba samého

By , 28. októbra 2018 13:22

Pomáhajte dušičkám a získate si pomocníkov a orodovníkov u Boha.

Mohučský biskup Kolmar povedal takto: „Keby som mal istotu, že sa mi podarilo vyslobodiť čo len jednu dušu z očistca, vôbec by som sa nebál o svoju večnosť, lebo by som mal spasenie svojej duše zaistené. Lebo tá duša, ktorej som ja dopomohol do neba, nedovolí, aby som bol zatratený“.

Či tieto slová neposmeľujú každého jedného z nás, aby sme sa stali priateľmi dušičiek a pomáhali im každý deň? Čo chceme, milý kresťania, v novembri vykonať v prospech dušičiek? A tým aj vo svoj prospech?

zdroj: archív