Misijná púť detí v Levoči

By , 20. mája 2018 5:53

V sobotu 12. mája prišli na slovenské pútne miesta tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí s podporou diecéz zorganizovalo Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach. Do Levoče na Mariánsku horu prišlo viac ako 1000 detí, najmä zo Spišskej diecézy. Jednou z menej početnejších skupiniek pútnikov bola aj tá naša.

Zišli sme sa pod Mariánskou horou a v skupinách sme putovali k bazilike. Cestou sme sa zastavovali na tvorivých stanovištiach, ktoré nás naladili na tému DOBROdružstvo pokoJA. Putovanie na horu teda mohli obetovať za to, aby sme sa stali šíriteľmi pokoja. K šíreniu pokoja sme prispeli aj prakticky – na Levočskú horu sme priniesli so sebou trvanlivé potraviny a hygienické výrobky pre núdznych v zariadeniach Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a v Levočskej charite.

Misijná púť detí v Levoči vyvrcholila slávením sv. omše s diecéznym biskupom Štefanom Sečkom, ktorý nás povzbudil šíriť pokoj medzi našimi najbližšími.

zdroj: animátori a deti eRka