Môj nebeský Otec (2)

By , 20. mája 2018 5:35

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 15,26-27;16,12-15 )

Pôsobenie Ducha Svätého vo svojom živote už zakúsil snáď každý. Ak sa nechám ním viesť, ak sa otvorím pôsobeniu darov a ovocia Ducha Svätého, budem prežiarený láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, zhovievavosťou, dobrotou, láskavosťou, vľúdnosťou, vernosťou, skromnosťou, zdržanlivosťou, a čistotou. Nedám sa strhnúť hnevom, pomstou, hádkami a neláskou.

Nebude mi zaťažko vrátiť sa domov s úsmevom, aj keď som unavený, vyčerpaný. Deti nebudú pre mňa len otravné stvorenia, ale s láskou sa im budem venovať. Starých rodičov sa budem snažiť prijať s trpezlivosťou, i keby som im mal zopakovať jednu vec päťkrát… Nedám sa strhnúť hnevom, pomstou, hádkami, sebeckosťou, lenivosťou, ale budem sa snažiť priniesť všade kúsok Božej lásky. Takto sa veľmi konkrétne prejaví ovocie Ducha Svätého v mojom živote. Kto je pre mňa Duch Svätý? Pozorujem jeho pôsobenie vo svojom živote? Nechávam sa ním viesť?

Duch Svätý, odovzdávam sa Tvojmu pôsobeniu, aby mojím prostredníctvom
pocítili Božiu lásku všetci okolo mňa.

zdroj: zamyslenia+