My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom

By , 20. mája 2018 6:12

Na cestu prípravy k prvému stretnutiu s Ježišom v Eucharistii, vykročili deti našej farnosti v septembri. Teoretickou prípravou v škole na hodinách náboženstva, s pomocou pani katechétiek a pána kaplána, spoznávali základné modlitby, pravdy viery a učili sa žiť podľa Desatora. Stretávali sa aj v nedeľu na svätých omšiach za účasti detí.

Účasť na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky si horlivo zapisovali a podpisom kňaza potvrdzovali do kartičiek.

Bezprostredná príprava k prvému svätému prijímaniu začala po Veľkonočných sviatkoch spoločnými stretnutiami a nácvikmi. Spoločenstvo prvoprijímajúcich detí našej farnosti tvorilo 35 detí zo štyroch mikulášskych základných škôl: ZŠ M.R. Martákovej, ZŠ Čsl. Brigády, Evanjelickej ZŠ a ZŠ Apoštola Pavla. Cieľom spoločných stretnutí bolo vytvoriť jedno spoločenstvo detí, ktoré svojou účasťou a zapojením sa do liturgie svätej omše, prispejú k dôstojnému priebehu slávnosti.

Spoločná príprava detí vrcholila v sobotu dopoludnia, prvým prijatím sviatosti zmierenia.

A nastal deň s veľkým D – slávnosť prvého svätého prijímania, v siedmu veľkonočnú nedeľu 13. mája 2018.

Krásny slnečný deň a usmiate deti, oblečené v bielom, vyjadrovali radosť čistých detských srdiečok a očakávanie tej najdôležitejšej návštevy.

Pol hodinu pred svätou omšou – spoločný nástup vo farskej záhrade, slávnostný sprievod do kostola a dôstojné prežitie svätej omše s aktívnou účasťou detí pri čítaniach, speve, prinášaní obetných darov a prvé prijatie živého Pána Ježiša v Eucharistii.

Po svätej omši nasledovalo rozdanie pamätných listov a darčekov, spoločná fotografia, fotky s rodinou a pokračovanie slávnosti v rodine pri spoločnom obede.

Veríme, že v srdciach detí ostane krásna spomienka na túto jedinečnú udalosť v ich živote. Kiežby svojim životom viery a pravidelným prijímaním sviatostí, boli aj naďalej na radosť Pánu Bohu, rodičom a Cirkvi.

-zu-