Neodpustenie spôsobuje obrovské škody na duši

By , 3. apríla 2022 10:13

Hnev a zlosť sú ohavnosti, ktorými je hriešnik plný. Kto sa mstí, dostane Pánovu pomstu. Svoje hriechy bude starostlivo uchovávať vo svojej mysli. Odpusť blížnemu previnenie a keď sa budeš modliť, budú ti odpustené hriechy. Keď sa človek hnevá na druhého, ako bude hľadať uzdravenie u Pána? Nemá zľutovanie nad človekom ako je on sám, ako bude prosiť o odpustenie svojich vlastných hriechov? Je v nenávisti, keď je v tele, tak kto môže potom odčiniť jeho previnenia? Pamätaj na posledné časy a prestaň nenávidieť.

Ak neodpustíte, satan Vás zničí

Buď nasledujeme Krista a odpúšťame, alebo blúdime a ideme v ústrety zlu. Kvôli nedostatku odpustenia sa v živote strácame, pretože aj keď sa modlíme, chodíme do kostola, život sa nám nedarí. Objavujú sa choroby, ťažkosti a profesionálne problémy. Prečo sa to deje? Keď sa dobre zamyslíme, môže sa ukázať, že naše srdce je plné hnevu, zlosti. Odmietli sme výzvu na odpustenie a toto sú dôsledky.

Pasca zlého ducha

Jednou z pascí zlého ducha je odrezať nás od inej ľudskej bytosti. Návnadou je zášť. Diabol na ňu chytá ľudí. Boh nás na druhej strane stvoril pre lásku.

Ak človek zabudne na základné prikázanie: Budeš milovať … potom sa ľahko chytí do pasce Satana. Tí, ktorí lovia zvieratá, kladú pasce. Je známe, že ich nie je vidieť. Satan robí to isté. Základnou pascou neodpustenia je odpor. Človek, ktorý je urazený, si myslí, že má právo byť nahnevaný, vybuchnúť, neprehovoriť. V evanjeliu však čítame, že máme len zákon lásky. Môžeme milovať iba vtedy, ak vyhlásime vieru v Krista. Aby sme mohli ľahšie dodržiavať tento zákon, Boh nám pripomína, aby sme odpúšťali. Ak proti niekomu niečo máte, odpustite!

Zdroj: https://modlitba.sk/?p=18057