Nikdy sa nevzdávaj!

By , 24. augusta 2021 17:13

Každý človek prešiel, prechádza v živote mnohými skúškami, ťažkosťami, úskaliami a pochybnosťami. Zvádzame mnoho bojov v rodine, osobnom živote, povolaní, ktoré žijeme. Začnem dnešné uvažovanie mojou vlastnou skúsenosťou. Každý kandidát ku kňazstvu sa formuje a pripravuje na kňazstvo v kňazskom seminári. Formácia trvá šesť rokov. Blížila sa mi diakonská vysviacka, prvý stupeň kňazstva a prežil som ťažké chvíle skúšky, pochybnosti, či zvládnem kňazský život. Stálo predo mnou veľké a hlavne životné rozhodnutie. Pocítil som strach, úzkosť a chcel som odísť, vzdať sa daru, ktorý som dostal od Boha. Odišiel som do našej seminárnej kaplnky, sadol si k bohostánku pred Ježiša modlil som sa, pýtal a držal v rukách Sväté písmo, slovo živého Boha. ,,Môj Bože pomôž mi. Čo mám robiť? Čo vlastne odo mňa žiadaš?“  Veľkým tajomstvom, darom až do dnešného dňa mi bolo a je, že som si práve v tú chvíľu otvoril Sväté písmo konkrétne Jánovo Evanjelium 6 kapitolu verše 60-69. Čítal som, rozjímal, čo mi Boh hovorí cez toto slovo. Celá kapitola 6 Jánovho evanjelia hovorí Ježišovu reč o Eucharistii. Na konci tejto Ježišovej reči mnohí Ježiša opustili. Bola to pre nich tvrdá reč, ktorú im Ježiš adresoval. ,,Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: ,,Aj vy chcete odísť?“ Táto Ježišova otázka veľmi hlboko zasiahla moje srdce. Povedal som si: ,,Aj ty chceš odísť?“ Ježišova otázka učeníkom ma povzbudila k tomu, aby som sa nevzdal, zabojoval a ešte viac dôveroval Ježišovi ako doteraz. Pochopil som, že môj život je v rukách úžasného Boha, ktorý mi pomôže a nenechá bez pomoci.

Peter, jeden z Ježišových učeníkov, dáva odpoveď, vyznanie, ktoré i pre nás znamená nevzdať sa, hľadať istotu v Ježišovi, postaviť na ňom náš život. ,,Pane a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ Nebojme sa skúšok, ťažkosti, pochybnosti, všetkého, čo príde do nášho života. Ježiš v takýchto chvíľach nášho života je s nami, neopúšťa nás a pomáha nám. Potrebujeme Ježiša, preto držme sa ho, nikdy ho neopusťme a buďme s ním.

Toto dnešné uvažovanie zakončím myšlienkou: ,,Zmysel nášho života nájdeme, len ak postavíme Boha do stredu všetkého.“

Prajem sebe i Vám, aby sme v našom živote nachádzali zmysel nášho života v Bohu, jeho postavili do stredu všetkého, čo prežívame. Nech nám Boh pomáha robiť rozhodnutia. Nech nás posilňuje v skúškach života, aby sme sa nevzdávali. Jediná cesta, ktorá nás privedie k šťastiu a radosti, je cesta s Ježišom vo vernosti, láske k nemu.

Mgr. Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši