Panna Mária v živote kresťana

By , 15. augusta 2021 10:20

Cirkev slávi 15. augusta slávnosť Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie. Slávnosť Nanebovzatie Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Pápež Pius XII. vyhlásil 1. novembra 1950 tento sviatok ako tajomstvo, v ktoré máme veriť.

Dnešné zamyslenie by som začal otázkou: Kto je najdôležitejšou osobou v našom živote? V živote dieťaťa? Mama. V mnohých životných situáciách je s nami práve ona: podporuje nás, povzbudzuje, dodáva odvahu, stojí pri nás, miluje nás… Má dôležité miesto v našom živote a život bez nej by bol ťažký. Spomínam si, keď som bol v relácii rádia Lumen a dostal som otázku, kto je môj vzor. Neváhal som s odpoveďou a povedal som, že sú to moji rodičia otec a mama. Sú pre mňa veľkým vzorom a sú všetkým. Naučil som sa pri nich veľa. Ich život je pre mňa príkladom. Povzbudením mi je ich osobný príklad života, viera, ľudskosť a hodnoty, ktoré žijú a viedli mňa i mojich súrodencov k ním. Mojim duchovným vzorom je Panna Mária. Učí má milovať Ježiša a ľudí. Povzbudzuje ma k pokore, ľudskosti, hodnotám a čnostnému životu.

Kto je Panna Mária? Pomôžem si myšlienkou pápeža Františka, ktorý povedal: ,,Panna Mária je Matka. Cirkev bez Panny Márie by bola sirotincom. Tí, ktorí sa utiekajú k Márii nebudú stratení.“ Každý kresťan vie, že Panna Mária má v našom živote dôležité miesto. Potrebujeme ju a vždy ju budeme potrebovať. Ona je Matkou Božieho Syna a matkou nás všetkých. Všetci pri nej cítime ochranu a jej mocný príhovor. Ona nám ukazuje cestu k jej Synovi Ježišovi. Učí nás žiť skutočné hodnoty a dary, ktoré nám dal jej Syn Ježiš.

Spomínam si, keď sa ma raz jeden malý chlapček opýtal: ,,Pán kaplán a ty kde bývaš?“ Bolo to úsmevne, ale po chvíli som si uvedomil dôležitosť jeho otázky. Seba som sa potom opýtal: ,,Kam kráčam, kam smeruje môj život?“ Všetci vieme kde máme pozemský domov. Máme však nebeský domov, ktorým je nebo. Našou úlohou je dosiahnuť tento cieľ – nebo. Je to večný život, stretnutie s Bohom, miesto radosti, šťastia a pokoja. Panna Mária nás vedie k tomu, aby sme hľadeli nielen očami, ale hlavne srdcom k nebu. To je zmyslom a podstatou slávnosti Nanebovzatie Panny Márie. Panna Mária priniesla svetu v ktorom žijeme živého Boha. Dnes najväčším zlom a hriechom je nevera v Boha. Zažívame to v našom živote a spoločnosti. Tak ako Panna Mária priniesla Boha do života príbuznej Alžbety i my máme prinášať Boha blížnym (svedectvom, osobným životom a príkladom). Dnešný svet potrebuje svedectvo. Panna Mária nám vždy pomôže žiť skutočné svedectvo nášho života. Nech nám pomáha, aby sme kráčali na našich cestách s láskou, radosťou, pokojom a mohli sa stretnúť v nebi s Ježišom a všetkými svätými.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši