Pápež František navštívi Slovensko

By , 29. augusta 2021 19:51

V dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívi Slovensko, našu krajinu Svätý Otec František. Dnešné uvažovanie začnem jednoduchým príkladom z nášho života. Vždy keď pozveme na návštevu niekoho k nám, máme radosť. Pripravíme sa nato, poupratujeme, navaríme či napečieme, aby tí, ktorí prídu k nám sa cítili dobre a odchádzali vďační, povzbudení. Vo svete a spoločnosti, kde žijeme je veľmi dôležité robiť radosť a preukazovať lásku. A čo je láska, radosť? Môžeme to povedať tak jednoducho: dať dobro druhému, nehľadieť na seba, na vlastné záujmy, ale radšej nech iní po stretnutí s nami odchádzajú šťastní, radostní a plní lásky. Vo svete i medzi nami je veľa egoizmu, pýchy, kritizovania a neprávosti. Niet pochybnosti, že aj blížiaca sa návšteva Svätého Otca prináša veľa kritiky a nepokoja z rôznych strán. To nech nás neodradí, ale práve naopak ešte viac povzbudí vo vernosti Kristovi a Cirkvi. Tešme sa a ďakujme dobrotivému Bohu, že nástupcu svätého Petra budeme mať na Slovensku. Každý kresťan má byť vďačný Bohu za dary, ktoré nám dáva a nemáme byť k ním povrchní či ľahostajní.

Zamyslíme sa nad niekoľkými myšlienkami pápeža Františka. Od začiatku jeho pontifikátu som si všimol, že je to muž hlbokej modlitby, lásky v konkrétnych skutkoch a ctiteľ Panny Márie našej nebeskej Matky. Myšlienky pápeža Františka:

Modlitba „Modlitba je mocná, modlitba premáha zlo, modlitba prináša pokoj. Modlitba znamená naučiť sa odpočívať v Bohu.“ Buďme ľuďmi modlitby. Bez nej by boli naše srdcia bez Krista. Dar modlitby nás formuje na lepších a zodpovedných kresťanov a stávame sa ľuďmi, akými nás chce mať Ježiš.

Láska „Pozývam Vás nestavať múry, ale mosty, poraziť zlo dobrom, urážku odpustením a žiť v pokoji so všetkými.“ Vďaka daru lásky sa dostaneme bližšie k srdcu Boha a druhého človeka. To, čo má mať miesto v našom živote je láska, úcta, vďačnosť, ľudskosť. Akýkoľvek hriech ničí dar lásky v našom živote.

Panna Mária „Niet lepšieho spôsobu modlitby, než zaujať ako Mária postoj otvorenosti, so srdcom otvoreným k Bohu: Pane, to čo ty chceš, kedy ty chceš a ako ty chceš.“ Panna Mária nás učí otvárať sa pre Božie veci. K tomu je potrebný postoj srdca, v ktorom ma mať vždy miesto živý Kristus.

Prajem sebe i Vám, aby nás tieto myšlienky pápeža Františka sprevádzali v našom živote. Ježiš žehná ľuďom, ktorí žijú z daru modlitby, preukazujú lásku a majú úprimnú úctu k Panne Márii.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši