Počúvať Ježiša

By , 6. septembra 2021 13:42

Jeden zo zmyslových orgánov, ktorý máme je sluch. Tak veľmi potrebný ako zrak, čuch, chuť a hmat. Tieto zmyslové orgány rozlišujeme u človeka.

Vo svete, spoločnosti, kde žijeme, budujeme vzťahy a priateľstvá. Počúvame toho veľmi veľa od ľudí z každej strany: v televízii, pri rozhovoroch, stretnutiach, v zamestnaní či stretnutí s druhým človekom. Náš život je plný hluku, zhonu, že nemáme čas počúvať nielen Boha, ale i seba navzájom. To nie je správny postoj. Spomínam si na jednu skúsenosť. Prechádzal som sa raz večer po meste a videl som i počul mladých ľudí, ktorých slovník bol veľmi nedôstojný priam až pohoršujúci. Človek má vážiť hodnotu slov. Slová nielen vyslovujeme, dokonca sa nesú v našich ušiach a sú ako ozvena.

Pápež František raz povedal slová, aby sme sa nedali v našom živote zviesť zhonom. Ďalej povedal: „Aké je tajomstvo požehnaného a šťastného života? Uznať Ježiša za živého Boha. Nestačí vedieť, že Ježiš bol veľký v dejinách. Dôležité je, aké miesto mu dám vo svojom živote.“ Istý teológ Romano Guardini raz povedal: „Veľké veci sa uskutočňujú v tichu.“ Tu práve v tichu, modlitbe, mlčaní máme hľadať Boha a počúvať jeho hlas.

Vo Svätom písme máme zachytené udalosti, ktoré sú spojene s Ježišovými uzdraveniami. Na 23. nedeľu obdobia cez rok v roku B čítame v Evanjeliu udalosť ako Ježiš uzdravil hluchonemého. Vrátil tomuto človeku sluch a reč.

Chcem povzbudiť seba i Vás, aby sme cez toto dnešné Božie slovo mali v našom srdci ešte väčšiu túžbu po Božej pomoci. Prosme od Pána silu, aby nám pomáhal v hluku tohto sveta počúvať jeho hlas. Sami cítime v našom živote, že v hluku sveta, nadbytku slov nám unikne podstata. Bude nám chýbať čas s Ježišom, nebudeme mať čo ponúknuť, budeme prázdni a nevnikneme do Ježišovho mlčania. Ježiš použil v Evanjeliu slova „Effeta“, čo znamená: Otvor sa! Otvorme sa aj my Božej milosti a láske. Otvorme naše srdcia a v potrebách našich blížnych nezanechajme egoizmus, zatvrdnuté srdce. Stojme pri tých, ktorí potrebujú našu pomoc a trpia.

Kto bude počúvať Ježišov hlas nikdy sa nezmýli, nezblúdi a bude kráčať po správnych cestách. Počúvať Ježiša to je cesta radosti a šťastia.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši