Pochod za život – 3. veľkonočná nedeľa

By , 5. mája 2019 12:54

Vo vete apoštola Petra, ktorý sa v dnešnom evanjeliu rozhodol, že znova „ide loviť ryby“, je kus znechutenosti, letargie a pesimizmu. Po golgotských udalostiach rezignoval – rozhodnutý vrátiť sa do pôvodného povolania. Peter je modelom malomyseľného človeka, ktorého prvotná horlivosť akoby vyhasla. Znechutenie vždy hrozí uprostred kríz, výsmechu a nepochopenia. A to každému, kto zápasí o pravé hodnoty. Uprostred ironických narážok, že sme posadnutí iba niektorými témami, by aj nás kresťanov mohlo pokúšať vzdať to a pohodlne sa usadiť ku starej nekonfliktnej udici. Dovoľme spolu s Petrom, aby sa nás víťazný Ježiš dotkol ako kedysi tých chromých a malomocných: vstaň z letargie a choď, vykroč. Aj na pochod za život, za najmenších z nás.

autor: + Jozef Haľko