Pokušenie a boj s ním (I.)

By , 17. marca 2019 11:25

Kde sú zlí duchovia? Všade! Keď sa pozorne zahľadíme na udalosť pokúšania Pána Ježiša na púšti, dobré je všimnúť si, že táto udalosť nám nielen rozpráva o skutočnosti, akou je pokúšanie. Chce nás aj učiť, aký postoj máme zaujať voči pokušeniu. Vidíme, že Pán Ježiš zaujíma určitý postoj, odpovedá na pokušenie, ale nediskutuje s pokušením.

Múdremu postoju nás chce naučiť aj svätý Ignác, keď nás vo svojich pravidlách zoznamuje s taktikou pôsobenia zlého ducha. O akú taktiku ide? Svätý Ignác nám ju približuje troma obrazmi či podobenstvami.

Prvé pravidlo
Keď sa voči zlému duchu hneď na začiatku jeho pokúšania postavíme rozhodne, jasne a rázne, tak zlý duch nič nezmôže, bude slabý. Ako náhle však začneme ustupovať, robiť kompromisy, vtedy, keď začneme váhať a naťahovať čas svojho rozhodnutia, zlý duch to využíva, stáva sa silnejším a premôže nás.

Keby sme si to chceli priblížiť, mohol by nám v tom pomôcť príbeh o turistovi, ktorý cestoval púšťou. Na jednom mieste si postavil malý stan a v ňom ležal. O chvíľu sa k stanu priblížila ťava. Najprv dala dovnútra stanu svoju hlavu. Turista ju nechal. Potom dala dovnútra jednu nohu, turista nereagoval. Potom druhú nohu, turista váhal, ale nič neurobil. Napokon sa v príbehu rozpráva, že celá ťava sa natlačila do stanu. Až vtedy sa turista ozval a povedal jej: Počúvaj, ťava, myslím si, že jasne vidíš: tu nie je miesta pre dvoch! Na to mu ťava hovorí: Samozrejme, daj si odchod! Turista už nemal silu dostať ju von. A autor tohto úsmevného a zároveň poučného príbehu hovorí: Keby ju bol hneď na začiatku buchol po ňufáku, tak by sa nedostala dnu. A to obrazne vyjadruje, čo nás chce učiť svätý Ignác. Voči pokušeniu sa máme postaviť hneď na začiatku ráznym a rozhodným spôsobom. Vedieť hneď na začiatku zaujať správny a rozhodný postoj.

Len skúsme nahliadnuť do svojej osobnej skúsenosti: Nemali naše hriechy, naše pády, naše zlyhania svoj pôvod práve v tom, že sme boli nedostatočne rozhodní a rázni hneď na začiatku? Našu nerozhodnosť, naše váhanie, naše koketovanie s pokušením, naše zahrávanie sa, našu nejednoznačnosť využíva zlý duch vo svojom pôsobení voči nám.

Ostáva nám teda múdre pravidlo: Hneď na začiatku odporovať jasne a rázne. Rieku dokážeme zvládnuť, prekročiť na jej počiatku, pri prameni, keď je ešte maličká. Nie tam, kde sa rozšíri, tam ju už zvládnuť nedokážeme.

(pokračovanie nabudúce)