Prikázal im, aby si okrem kríža nebrali na cestu nič

By , 23. júna 2019 11:55

Psychológ Jeroným Klimeš si v súvislosti s Ježišovým krížom všimol jednu šikovnú nuansu: „V jazyku originálu Ježiš nikdy nepoužíva slovo kríž, ale stauros – kôl, ktoré by po preklade do aramejčiny mohlo znamenať aj pastiersku palicu.“ Ako bolo už spomenuté vyššie, o krátky čas po týchto slovách o kríži a sebazaprení dôjde k vyslaniu učeníkov do okolitých miest a dedín, aby hovorili o Božom kráľovstve. V Markovom evanjeliu dovolil Ježiš Dvanástim vziať si na cestu palicu (por. Mk 6, 8). Nie je to trstenica na trestanie neposlušných, ale práve palica pastiera a pútnika. Nie je to však práve onen stauros – kríž, ktorý jediný si môžu, ba dokonca majú vziať na cesty? Nemajú si brať žiadne učebnice, slovníky, audiovizuálne pomôcky. Iba palicu – kríž. Prečo? Pretože najväčším učiteľom je sám život, ktorý je možné do hĺbky pochopiť len v konfrontácii s utrpením, bolesťou, krízou a krížom. Možno by Ježišove posledné inštrukcie pred misiou do blízkych miest a dedín mohlo u Marka znieť aj takto: „Prikázal im, aby si okrem kríža nebrali na cestu nič.“

zdroj: zamyslenia+