Príprava na pochod za život – 13. nedeľa v cezročnom období

By , 30. júna 2019 11:50

Ježiš nás túto nedeľu posiela zvestovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo sa naplno stáva kráľovstvom v prítomnosti kráľa, Ježiša Krista. Kráľovstvo sa stáva naplno kráľovstvom vtedy, keď ho uznávame za najvyššiu autoritu a podľa toho aj konáme v každodennom živote. Ježiš zomrel, aby dal život, preto keď pochodujeme za život, myslíme aj na plnosť života v Ježišovi Kristovi. A Ježiš hovoril aj o deťoch, ktoré požehnával, objímal, volal k sebe. Akoby už v jeho gestách a slovách bolo zakódované heslo tohoročného pochodu za život: za najmenších z nás.