Príprava na Pochod za život – 14. nedeľa v cezročnom období

By , 7. júla 2019 10:42

V evanjeliu tejto nedele nás Ježiš pozýva, aby sme nestrácali vnútorný pokoj ani v situácii, keď zažijeme nesúhlas či odmietnutie. Čím hlbšie sme presvedčení o správnosti našich postojov a nášho počínania, s tým väčším pokojom vieme vydávať svedectvo o pravde slovom aj konaním. Na „Pochod za život“ v nedeľu 22. septembra vykročíme s hlbokým pokojom, lebo sme motivovaní pevným presvedčením o posvätnosti každého ľudského života v každej jeho fáze.