Príprava na Pochod za život – 17. nedeľa v cezročnom období

By , 28. júla 2019 7:45

Ježiš nás v Evanjeliu tejto nedele učí modliť sa Otčenáš, a v ňom aj konkrétne prosiť o príchod Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa naplno realizuje vtedy, keď Ježiša Kráľa uznáme za Pána nášho života a všetko čo konáme, túžime konať podľa jeho vôle. Národný pochod za život je konkrétnym prejavom uznania a vyznania Božej zvrchovanosti nad každým životom v každej jeho fáze.