Príprava na Pochod za život – 6. veľkonočná nedeľa

By , 25. mája 2019 22:50

V evanjelium Šiestej veľkonočnej nedele Ježiš sľubuje, že Boh Stvoriteľ pošle Ducha Svätého, Tešiteľa, ktorý nás „naučí všetko“ a ktorý nám „pripomenie všetko“, čo povedal. Čiže Duch Svätý bude počas celých dejín ľudskej civilizácie aktualizovať Ježišovo posolstvo pre výzvy konkrétnej modernej doby. Do tohto prísľubu sme teda tu a teraz zahrnutí všetci. Jednou z výziev našej doby je relativizácia hodnoty ľudského života. Je to výzva, ktorá si vyžaduje od nás odpoveď. Tou môže byť aj naše zapojenie sa do Národného pochodu za život, za najmenších z nás, aby sme tvorivému Duchu pomáhali dotvárať tento moderný svet podľa najpôvodnejšieho Božieho projektu.