Prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho

By , 12. júna 2022 9:20

Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

Nastolím pokoj v ich rodinách.

Poskytnem im útechu vo všetkých protivenstvách.

Budem ich útočiskom v živote, ale osobitne v hodine smrti.

Požehnám ich vo všetkom, čo podniknú.

Hriešnici nájdu v Božskom Srdci žriedlo a nekonečné more milosrdenstva.

Vzbudím horlivosť vlažným dušiam.

Horlivé duše privediem k dokonalosti.

Požehnám domy, v ktorých si uctievajú obraz Božského Srdca.

Kňazom udelím veľké milosti pri práci na spáse duší.

Tým, čo rozširujú túto pobožnosť, udelím istotu, že budú zapísaní v Božskom Srdci.

Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.

Zdroj: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/bozske-srdce-jezisovo-8-uzasnych-faktov/