Slávnosť Najsvätejšej Trojice

By , 12. júna 2022 9:13

Pred týždňom sme slávili slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Prosili sme o dary Ducha Svätého pre náš život. Teraz je pred nami slávnosť Najsvätejšej Trojice. Z hodín náboženskej výchovy poznáme, že Boh je jeden a v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý, Najsvätejšia Trojica.

Najsvätejšia Trojica je základná pravda našej viery. Božie slovo tejto slávnosti nás povzbudzuje do nášho osobného vzťahu k Bohu. V prvom čítaní z knihy Prísloví počúvame o Božej múdrosti. V Evanjeliu hovorí Ježiš o Duchu, ktorý nás uvedie do plnej pravdy. Všetci sa máme skloniť pred tajomstvom Najsvätejšej Trojice. Je pre každého z nás veľké tajomstvo a je nepochopiteľné. Zároveň je ústredným tajomstvom našej kresťanskej viery a nášho kresťanského života. Musíme si však uvedomiť, že ľudským rozumom a poznaním tajomstvo Najsvätejšej Trojice nepochopíme.

Jeden príbeh hovorí o svätom Augustínovi, ktorý chodil na pláž rozjímať o Najsvätejšej Trojici. Videl chlapca, ktorý si do piesku vykopal jamku a prinášal do nej vodu z oceánu. Čo to robíš? Opýtal sa svätý Augustín. Chcem preliať celý oceán do tejto jamky. To je nemožné, oceán sa nezmestí do takej malej dierky. Chlapec povedal: Ani ty nemôžeš pochopiť Trojicu svojím malým mozočkom a predsa sa o to pokúšaš.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice nás povzbudzuje uvedomiť si, že Boh je Bohom lásky a vzťahov. V našom živote majú vzťahy dôležité miesto. Budujeme ich, prehlbujeme, žijeme. Sme pozvaní ich denne obnovovať a pozývať do nich Ježiša. Často sme v nich skúšaní pre rôzne príčiny: hádky, nepokoj, krízy, rozdelenia… Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý ukazujú na lásku a jednotu. Toto si môžeme vyprosovať v našom živote pre seba a blízkych. Svätý Augustín raz povedal: „Ak vidíš lásku vidíš Trojicu.“ Pozrime sa ešte na jedno dôležité tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Všetky naše modlitby začíname znakom kríža, v mene Najsvätejšej Trojice. Spomínam si ako chlapec, keď nás rodičia vyprevádzali všade, kde sme išli rodičovským požehnaním. Dali nám krížik na čelo. Povzbudzujem nás všetkých: žehnajme! Niekedy si ani sami neuvedomujeme akú silu má Božie požehnanie. Je to najvzácnejší dar. Hodnota požehnania je dar, sila a moc pre naše životy. „Bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania.“

Najsvätejšia Trojica orodujte za nás. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši