Prvenstvo a služba

By , 21. októbra 2018 8:49

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“(Mk 10, 35-45)

V evanjeliovej stati sa stretávam s prianím Jakuba a Jána, aby im Ježiš zabezpečil čestné miesta v Božom kráľovstve. Táto požiadavka doslova pobúrila ostatných apoštolov. Ježiš toto vzniknuté napätie rieši veľmi praktickým poučením:

Ale, kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. V snahe nasledovať Ježiša, aj ja by som mal ochotne slúžiť Bohu a ľuďom bez toho, aby som zato niečo žiadal a poslúžiť aj tým, ktorí si moju službu necenia. Sympatické na prianí oboch bratov bolo to, že „nesnívali“ o materiálnych veciach, o bohatstve, svetskej sláve, ľudskom uznaní, ale pýtali si čestné miesta v Ježišovom kráľovstve a boli ochotní nasledovať ho aj cestou kríža.

Keby sa mne malo splniť nejaké prianie alebo niečo, o čom snívam, čo by som si v tejto chvíli želal? Dobre platenú prácu? Život na vyššej úrovni? Viac peňazí? Dobré zdravie?

Pane, dávam Ti svoje srdce úplne k dispozícii. Premieňaj ma!

zdroj: zamyslenia+