Sedem lekcií od sestry Zdenky (1.)

By , 12. januára 2020 17:48

Myslíte si, že slovenská blahoslavená Zdenka Schelingová má čo povedať dnešnému svetu? Môžeme sa inšpirovať (aspoň) siedmimi lekciami z jej života.

Cecília Schelingová sa narodila na Štedrý deň roku 1916 v Krivej na Orave a tri dni nato bola pokrstená. Keď mala trinásť rokov, stretla sa s rehoľnými sestrami z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, ktoré do farnosti pozval jej správca. Tie ju v poslednom ročníku aj vyučovali v škole.

Už ako pätnásťročná vstúpila do rehoľného domu v Podunajských Biskupiciach, z čoho mali všetci, aj jej rodina, veľkú radosť. Absolvovala ošetrovateľskú školu, stala sa postulantkou. Do noviciátu vstúpila 28. januára 1936, keď dostala rehoľné meno Zdenka, pod akým ju poznáme ako blahoslavenú. Prvé sľuby zložila v roku 1937 a 28. januára 1943 večné.

V roku 1948 začali komunisti otvorene prenasledovať Cirkev a sestra Zdenka chcela a bola rozhodnutá brániť ju. Nechýbala jej odvaha a dvakrát pomáhala pri príprave úteku väznených kňazov. Usilovala sa neustále vyznávať Krista svojím životom, zviditeľniť Neviditeľného, aj keď nečakala, že to bude ľahké. A ani nebolo.

Čomu nás môže Zdenka naučiť?

PRVÁ LEKCIA: Pokorná jednoduchosť

Zdenku inšpirovala malá cesta svätej Terezky z Lisieux. Aj ona sa usilovala vyberať si posledné miesto, ktoré nám nikto nebude závidieť. „Len čo apoštoli uznali svoju nemohúcnosť, Ježiš urobil zázrak,“ hovorí. Jej túžbou bolo len milovať Ježiša a nehľadieť pritom na seba ani sa príliš nezaoberať svojimi chybami.

Považovala za dôležité vedieť znášať aj doslova trápny pohľad na svoje chyby, pretože sa neustále snažila nepozorovať svoju biedu, ale hľadieť len na svojho Miláčika. Ak padla, hneď sa usilovala vstať, a vnímala ako dobré to, že jej víťazstvá nad sebou neboli vždy úplné, pretože ju to viedlo k pokore, a keby víťazila, bola by uspokojená.

„Keď sme celkom presvedčení o svojej ničote, Boh nám podáva ruku. Ak sa však pokúšame o niečo veľké pod zámienkou horlivosti, necháva nás samých. Stačí pokorovať sa a trpezlivo znášať svoje nedokonalosti, to je pre nás pravá svätosť. Pokorná duša si rada dá rozkázať aj od celého sveta,“ vravela.

(Druhá lekcia na budúci týždeň.)

Zdroj: https://www.slovoplus.sk/sedem-lekcii-od-sestry-zdenky/