Sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová)

By , 6. augusta 2023 15:34

Sv. Terézia Benedikta od Kríža, vlastným menom Edita Steinová, sa narodila 12. októbra 1891 vo Vratislave – vtedajšej nemeckej časti Sliezka a v dnešnom Vroclave v Poľsku – v židovskej obchodníckej rodine ako najmladšie dieťa. Vyštudovala filozofiu, germanistiku, históriu a psychológiu. Už ako 16-ročná sa vyhlasovala za ateistku. Dosiahla doktorát filozofie s najvyšším ocenením „Summa cum laude“. Po promócii sa na žiadosť profesora Husserla stala jeho asistentkou.

Raz navštívila svoju priateľku fenomenologičku Hedvigu Konrad-Martiusovú a jej manžela v Bergzaberne. Keď sa hostitelia išli večer prejsť, Edita hľadala v ich knižnici niečo na čítanie. Vybrala si autobiografiu sv. Terézie Avilskej. Nemohla sa od knihy odtrhnúť. Prebdela celú noc a keď ráno knihu dočítala, povedala si: „To je pravda!“ Bolo to cez prázdniny roku 1921. Potom si kúpila katechizmus a misál a študovala ich. Na katolícku vieru prestúpila na Nový rok 1. januára 1922 a sviatosť birmovania prijala na Hromnice v tom istom roku. Azda najťažšie pri jej konverzii bolo stretnutie s matkou. Keď ju navštívila vo Vroclave a povedala jej, že sa stala katolíčkou, matka nič nevravela, iba plakala.

Na sviatok sv. Terézie z Avily 15. októbra 1933 vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne nad Rýnom. Pri obliečke v nedeľu Dobrého Pastiera dňa 15. apríla 1934 prijala rehoľné meno Terézia Benedikta od Kríža; dňa 21. apríla 1935 zložila dočasné sľuby na tri roky a večné sľuby zložila na veľkonočný štvrtok 21. apríla 1938. Terézia Benedikta od Kríža v kláštore viedla odovzdaný život modlitby, pôstu a pokánia. Matka Edity Steinovej zomrela 14. septembra 1936. Nikdy sa nezmierila s tým, že jej dcéra vstúpila do kláštora; pokladala to za jej definitívny rozchod so židovským národom.

Do toho istého kláštora v roku 1938 vstúpila aj jej vlastná sestra Róza, ktorá tiež prestúpila na katolícku vieru. Stala sa svetskou karmelitánkou a pracovala tam ako vrátnička. Kvôli zlým politickým pomerom vo vtedajšom Nemecku poslali sestru Teréziu Benediktu od Kríža spolu so sestrou Rózou do Holandska, do kláštora v Echte. Po čase nacisti obsadili aj Holandsko a Editu spolu s Rózou zatkli a deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. Ako Židovka a katolíčka bola rozhodnutá žiť svoje povolanie v duchu obeti za spásu svojho národa. Obidve sestry zahynuli pravdepodobne 9. augusta 1942 v plynovej komore.

Edita napísala celkovo 20 vlastných kníh a 6 prekladov. Jej najznámejšie a vrcholné dielo je Veda kríža, v ktorej objasňuje náuku a život sv. Jána od Kríža.

Pápež Ján Pavol II. Editu Steinovú blahorečil 1. mája 1987 v kolínskej katedrále a svätorečil ju 11. októbra 1998. O rok neskôr 1. októbra 1999 ju vyhlásil za patrónku Európy spolu so sv. Brigitou Švédskou a sv. Katarínou Sienskou. Jej spomienku si pripomíname 9. augusta.