Svätá Marta, Mária a Lazár priatelia Ježiša

By , 1. augusta 2021 8:24

V týždni sme slávili spomienku na svätú Martu, Máriu a Lazára (29. júla). Môžeme povedať, že boli Ježišovými priateľmi. Marta prijala Ježiša do svojho domu. Marta a Mária sú rodné sestry, ktoré sa primkli k Ježišovi, slúžili mu, keď bol u nich ako človek. Chcem sa spoločne s Vami zamyslieť, aké dôležité miesto v našom živote má táto udalosť a aký odkaz, posolstvo nám ponúka. Prvým odkazom, posolstvom je:

1. Hodnota, dar vzťahov a priateľstiev. Môžeme tu vysloviť prosbu: Pane ďakujeme ti za dar tvojich priateľov Martu, Máriu a Lazára. Verní priatelia, v srdci ktorých si mal miesto a preukázali to konkrétnou láskou a skutkami k tebe. My ľudia žijúci v 21. storočí si chceme uvedomiť, zároveň ďakovať za dar našich priateľstiev, vzťahov, ktoré si nám požehnal. Pre niekoho sú vzťahy, priateľstva krížom, trápením, pre iných darom a požehnaním. Obnovme si tento dar. Prosme si silu chrániť ich a nevytraťme lásku, úctu, ľudskosť navzájom medzi sebou. V našom živote nemáme zabúdať na najdôležitejší dar. Tým je vzťah a priateľstvo s Ježišom.

2. Marta a Mária ženy, ktoré nás majú čo naučiť do našich životov. Marta nás učí nebáť sa obetovať. Ďalej nás učí slúžiť s láskou. Nemôžeme hľadieť na seba, na svoje vlastné pohodlie. To by bol sebecký postoj z našej strany a viedlo by nás to k hriechu pýchy. Slúžiť s láskou znamená skloniť sa k druhému človeku. Marta otvorila nielen dvere svojho domu Ježišovi, ale predovšetkým ,,dvere“ svojho srdca. Prijala vzácneho hosťa, s láskou sa sklonila, slúžila a bola pohostinná. Každému človeku dobre padnú slová ,,Neboj sa pomôžem ti, nie si sám, nie si sama“. Od Marty sa môžeme učiť pohostinnosti. My kresťania máme byť pohostinní, štedrí a láskaví. Pomôžem si veľmi peknou myšlienkou, ktorú povedal pápež František ,,Kresťan nadobudne radosť vo svojom živote vtedy, keď sa podelí o srdce a lásku s druhým človekom“. Nech nám Marta pomáha byť ľuďmi služby a dobrých skutkov. Dnes tu službu svätej Marty najlepšie vystihujú naše mamy, ktorým sa chcem poďakovať za ich obetavosť, lásku, starostlivosť v rodinách a na všetkých miestach, kde sú. Ďakujem Vám milé mamy za všetko, čo robíte pre nás.

Mária nás učí počúvať Ježiša, aby sme boli vnímaví na jeho hlas a boli vždy v blízkosti Ježiša. Je to žena modlitby. Ona zakúsila Božiu prítomnosť vo svojom živote. My môžeme Ježišovu prítomnosť zakúsiť v modlitbe, Eucharistii, svätej omši, či pri stretnutí s druhým človekom. Hľadajme čas byť s Ježišom, lebo to nie je stratený čas.

Na koho sa podobáme v našom živote my na svätú Martu či Máriu? Nech nám pomáha ich príhovor, orodovanie, aby sme boli ľuďmi služby, lásky, pohostinnosti, ako Marta a ľuďmi modlitby, tými, ktorí počúvajú Pánove slová, ako Mária.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši